O autorovi     

  • Karolina Kusek (nar. 19. Červenec 1940, Tarnopol) – polská básnířka, novinářka, autorka frašek, aforismů, zlatých myšlenek a písňových textů. Je absolventkou hudební školy (obor housle) ve Vratislavi, Fakulty polonistiky Vratislavské univerzity a Akademie speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské ve Varšavě. Pracovala v národním nakladatelství Ossolineum ve Vratislavi a posléze jako novinářka v denících „Słowo Polskie” a ,,Słowo Powszechne”.
  • Debutovala v roce 1970 básní A sio rakieto! v časopise ,,Miś”. V r. 1982 vydala sbírku poezie pro děti ,,Słonecznikowe nutki” (Slunečnicové noty). Je autorkou 28 sbírek poezie, především pro děti a o dětech, např.: ,,Na Ziemi i wyżej” (Na zemi a výš), ,,Spacerkiem przez pole” (Procházka polem), ,,Barwy Lata” (Barvy léta), ,,Twoje słowa” (Tvá slova), ,,Z babcią za rękę” (S babičkou za ruku) ,,Moje Krajobrazy” (Mé krajiny), ,,Malowane Słońcem” (Malované sluncem), ,,Obrazki z naszego dzieciństwa” (Obrázky z našeho dětství), ,,W stronę słońca” (Směrem ke slunci), ,,Atramentowym szlakiem” (Inkoustovou stezkou), ,,Za głosem serca” (Za hlasem srdce), ,,Pomiędzy świtem a zmierzchem” (Mezi svítáním a stmíváním), ,,Objęłam spojrzeniem świat dziecka” (Objala jsem pohledem svět dítěte), ,,Dzieci Marsa” (Děti Marsu) aj.
  • Je autorkou básnické verze baletu „Louskáček” podle předlohy Hoffmanna na premiérovém představení baletu ve Vratislavské opeře a scénického dramatu ,,Tajemniczy cień” (Tajemný stín).
  • Karolina Kusek je velkou zastánkyní práv dítěte, protože jak říká, DÍTĚ je největším dobrem a nadějí světa, patří mu úcta, hodné dětství, láska a rozvoj. Ve své poezii se autorka soustředí na dětský svět – jeho život, pocity, emoce. Ukazuje svět očima dítěte, který se často liší od toho, jak ho vidí dospělí. V mnoha básních autorka připomíná také válečná období a v nich nepředstavitelné utrpení dětí. 
  • Tvorba Karoliny Kusek je osobitým testamentem paměti a posláním pro příští generace. Autorka v literární podobě apeluje jak na dospělé, aby si všímali problémů a dramat dětí v současném světě, tak na děti, u nichž se snaží nasměrovat jejich citlivost na krásu, trvání a křehkost světa, harmonii v přírodě, moudrost odvěkých přírodních zákonů, jichž je člověk nedílnou součástí.
  • Řada děl Karoliny Kusek byla publikována v pedagogických časopisech, v celostátním i regionálním polském tisku, antologiích poezie pro děti a učebnicích pro školy a školky. 
  • Básnická tvorba Karoliny Kusek byla přeložena do mnoha jazyků, mj. do angličtiny, čínštiny, češtiny, esperanta, francouzštiny, španělstiny, němčiny, ruštiny, ukrajinštiny, italštiny aj.
  • Karolina Kusek byla oceněna mj.: ,,Cenou organické” práce Marie Konopnické, ,,Literární cenou” Klemense Janického, soškou ,,Feniks” (expresionistická cena Tadeusze Micińského), stříbrnou medailí Labor Omnia Vincit – (Práce nad vším vítězí) Hipolita Cegielského a také Europan Medal of Poetry and Art - ,,Homer” (Evropskou medailí za poezii a umění - Homer). Je rovněž mnohanásobnou laureátkou plebiscitu Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska (Vlivná žena Dolního Slezska) a také finalistkou plebiscitu Osobowość Roku 2017 (Osobnost roku 2017). V roce 2018 obdržela Karolina Kusek 3. místo v plebiscitu 20 letí Nejvlivnějších žen Dolního Slezska. Jednalo se o plebiscit organizovaný výhradně pro zástupce médií (šéfredaktory, redaktory, novináře, kritiky, odborníky a fotoreportéry).
  • Již řadu let se v polských školách a knihovnách konají literární soutěže Karoliny Kusek a také umělecké výstavy a představení inspirovaná tvorbou této básnířky.

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"